• .

   • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    Wydarzenie

    Termin

    Podstawa prawna

    Rozpoczęcie zajęć dyda-ktyczno - wychowawczych

    4 września 2023 r.

    § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2023 r.

    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Ferie zimowe

    15 – 28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

    22 stycznia – 4 lutego 2024 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

    29 stycznia – 11 lutego 2024 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

    12 – 25 lutego 2024 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Egzamin ósmoklasisty

    Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

    14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego

    15 maja (środa) – egzamin z matematyki

    16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    21 czerwca 2024 r.

    § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Ferie letnie

    22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

     

    Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych