• „Uczniowski challenge ” III edycja

     • „Uczniowski challenge” to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest promocja rehabilitacji w Polsce, zwiększenie świadomości o osobach niepełnosprawnych oraz promocja produktów sponsorów nagród rzeczonego konkursu.

       Regulamin konkursu „Uczniowski challenge ” III edycja :

      1.Postanowienia ogólne

      1.1. Organizatorem konkursu „Uczniowski challenge” jest firma AXIS z siedzibą w Belsk Duży Anielin 24, placówka ul Nocznickiego 2a Belsk Duży.

      1.2. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 10 października 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

      1.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2021 roku na profilu firmy na fb oraz drogą elektroniczną do wszystkich uczestników.

      1.4. Przesłanie hasła do konkursu „uczniowski challenge” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego publikowanie przez Organizatora na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjno-marketingowych Organizatora.

      1.5. Wszyscy uczestnicy tej edycji otrzymają nagrody o wartości minimum 350 zł.

      1.6. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy 1-8 oraz uczniowie szkół średnich.

      2. Cel konkursu

      2.1. Celem konkursu jest promocja rehabilitacji w Polsce, zwiększenie świadomości o osobach niepełnosprawnych oraz promocja produktów sponsorów nagród tego konkursu.

      3. Warunki i zasady uczestnictwa

      3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:

      ● Jedna osoba przesyła jedno zgłoszenie tj odpowiedź na pytanie i hasło

      1. Jak można pomóc osobom niepełnosprawnym ? do 30 słów

      2. Hasło promujące rehabilitację i zdrowie.

      ● Uczestnik Konkursu wysyłając hasło oświadcza, że:

      o zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,

      o hasło nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich

      ● hasło opisujące pytania konkursowe „uczniowski challenge” należy:

      o wysłać na adres mailowy: axis-konkurs@wp.pl umieszczając w tytule maila „uczniowski challenge imię i nazwisko uczestnika”

      ● Aby praca konkursowa została oceniona przez komisję konkursową musi zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe , hasło konkursowe, potwierdzenie opłaty, imię i nazwisko oraz nazwę i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik.

      ● Opłata wykonywana jest tylko raz i uprawnia do udziału we wszystkich konkursach organizowanych przez firmę AXIS. Osoby, które wykonały opłatę w poprzednich edycjach są zwolnione z opłaty.

      Wysokość opłaty wpisowej : od 10 października do 15 października 20 zł

      od 16 października do 15 listopada 30 zł

      od 16 listopada do 15 grudnia 40 zł

      Nr Konta 08 1050 1025 1000 0092 0881 8329 tytułem : uczniowski challenge

      Odbiorca: AXIS Anielin24 05-622 Belsk Duży

      *Decyduje data wykonania opłaty tzn można wykonać opłatę 10 października w wysokości 20 zł a pracę wysłać dopiero 10 grudnia.

      ● Hasło nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści

      ● Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów

      3.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w firmie AXIS oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji konkursowej. Powołana komisja konkursowa wyłoni 18 zwycięzców.

      4. Nagrody

      4.1.Komisja konkursowa wybierze po 3 laureatów w grupie szkoła podstawowa klasy 1-4, 5-8, liceum oraz przyzna 3 wyróżnienia w każdej z grup.

      4.2.Nagrodami w konkursie są:

      ● za zajęcie I miejsca: Apple MacBook Air M1

      ● za zajęcie II miejsca: Apple iPad pro

      ● za zajęcie III miejsca: Apple iPad mini

      ● za otrzymanie wyróżnienia: Samsung Galaxy Tab A7

      ● wszyscy uczestnicy konkursu „uczniowski challenge” III edycja , również laureaci otrzymają losowo nagrody : bony 350 zł na obuwie sportowe, bony 350 zł na zajęcia sportowe w wybranym przez siebie miejscu, bony 350 zł na zakup materiałów edukacyjnych (książki, słowniki, sprzęt do nauki zdalnej np. słuchawki, monitory, czytniki), kursy edukacyjne on line, bony 500 zł na badania GenoBios, badania przesiewowe wad postawy w szkołach.

      ● Nagroda specjalna 50 000 zł na wyposażenie sali korekcyjnej dla szkoły z największą frekwencją uczestników w przypadku 100% frekwencji decyduje zasada kto pierwszy.

      4.3.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową.

      4.4. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.

      4.5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

      5. Postanowienia końcowe

      5.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych wyłącznie z konkursem. Administratorem danych osobowych będzie AXIS Belsk Duży ul Nocznickiego 2a Przesłane dane osobowe:

      ● nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom

      ● nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa

      ● będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

      5.2.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.

     • Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

     • Po raz kolejny odbyła się cykliczna impreza sportowa: Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców klas VII -VIII. Jednocześnie były to eliminacje do reprezentacji szkoły w zawodach międzyszkolnych. W zawodach wzięło udział 30 uczniów.

      Najlepsi wśród chłopców okazalisię :

      1. Mateusz Wałęga kl. VII a
      2. Miłosz Dereń kl. VIII b
      3. Juszczyk Karol kl. VII a
      4. Julian Stokowiec kl. VII d
      5. Oliwier Wojtaszek – Podgajny l. VIII b

      W śród dziewcząt od kilku lat nie przerwanie pierwsze miejsce zajmuje Agata Ankiel, która w poprzednich edycjach a powodzeniem reprezentowała nasza szkołę na arenie sportowej Wałbrzycha.

      Wyniki dziewcząt:

      1. Agata Ankiel kl. VIII b
      2. Vanessa Kamosz VII c
      3. Lena Remiszewska VII c
      4. Julia Huniak VII b
      5. Paulina Kościuk VII a

      Naszą szkołę będą reprezentować trzy pierwsze osoby z grupy chłopców i dziewcząt. Dziękujemy wszystkim  za udział i gratulujemy zwycięzcom.

     • "Pomagamy pszczołom"

     • Uczniowie klas Ia i Ib ze swoimi wychowawcami w tym roku szkolnym kontynuują działania w ramach projektu własnego "Pomagamy pszczołom", który rozpoczęły jako uczniowie zerówek w zeszłym roku szkolnym na zielonym terenie naszej szkoły. Wiosną posiali kwiaty, które kwitły całe lato aż do jesieni. Uczniowie zaobserwowali, że pojawiło się tam wiele pszczół. 

      Dzieci przyniosły też domki dla owadów. 

      W tym roku szkolnym dzieci posadziły cebule kwiatów wiosennych, które są lubiane przez pszczoły. Mamy nadzieję, że wiosną wszystkie kwiaty  wyrosną i zaproszą pszczoły na "wiosenną łąkę". 

     • Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Dzieci

     • W ubiegłym tygodniu odbyła sią Inauguracja Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci, która rozpoczęła się w Parku Sobieskiego konkurencją biegową. W trudnej konkurencji sztafetowych biegów przełajowych naszą szkołę reprezentował zespół dziewcząt, który odniósł spektakularny sukces zajmując II miejsce w Wałbrzychu i zespół chłopców, który zajął dobre V miejsce.

      Zwycięski skład dziewcząt:

      1. Agata Ankiel

      2. Boniecka Anna

      3. Kamosz Wanessa

      4. Klasik Maja

      5. Klimczak Weronika

      6.Huniak Julia

      Skład chłopców: Wójcik Michał,Drzewiecki Filip, Wierzycki Norbert, Klasik Tomek, Kowalik Filip, Gąsiorowski Bartek, Urbaniak Jakub.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Pod linkiem znajdziecie fotorelację z całych zawodów:

      www.facebook.com/LKSGornikWalbrzych/posts/356876825889883

     • „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”

     • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, kontynuując działania prozdrowotne w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej, roli profilaktyki zdrowotnej w życiu człowieka oraz organizowania szczepień przeciwko Covid-19, serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”.

      Organizatorem konkursu jest Wojewoda Dolnośląski.

      Celem Konkursu jest aktywna promocja szczepień przeciwko Covid-19 prowadzona w działających na terenie województwa dolnośląskiego szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

      Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 28 września 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

      Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie relacji ze zrealizowanych w szkole działań informacyjno-profilaktycznych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19 oraz rekomendacji, która w oryginalny sposób przedstawi, dlaczego młodzi ludzie powinni się szczepić.

      Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły, poprzez wypełnienie formularza „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”, zamieszczonego na stronie https://info.kowroc.pl

      Każda szkoła, która zostanie laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

      Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

      Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie oraz bieżącego wykorzystywania materiałów edukacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


      Z wyrazami szacunku

      Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

      regulamin konkursu

      zgoda


     • Program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie”

     •  

       

      W naszej szkole klasa III b przystąpiła do Programu profilaktycznego

      "Wspólne kroki w Cyberświecie".

      Program przeznaczony jest do realizacji w trzecich klasach szkoły podstawowej. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.

       

      Celem głównym programu Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

      • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
      • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,
      • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych,
      • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

       

     • Konkurs „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”

     • Szanowni Państwo,

      zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku”.

      Konkurs odbywa się w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pn. ,,Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

      Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy – materiału informacyjnego, który będzie przedstawiał korzyści z posiadania i korzystania z konta w banku przez osoby starsze.

      Prace powinny odnosić się do takich aspektów jak bezpieczeństwo, zdrowie oraz ułatwienia życia codziennego.

      Do wyboru są cztery kategorie prac w zależności od wieku uczestników i poziomu szkoły. Można je wykonywać indywidualnie lub zespołowo.

      Na zgłoszenia czekamy do 29 października br. Termin nadsyłania prac to 10 grudnia br. Łączna pula środków na nagrody wynosi 35 tys. zł.

       

      Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w regulaminie na stronie ZUS: https://www.zus.pl/konkursbzb

     • .

     •   11 września 2021 roku odbyły się IV Mistrzostwa Polski

      w biegach przeszkodowych OCR POLSKA 2021.

      PIERWSZE miejsce w kategorii 11-12 lat

      zdobył uczeń naszej szkoły

      FILIP DRZEWIECKI (klasa Vb).

      GRATULUJEMY !!!

     • „Światowego Dnia Pierwszej Pomocy”

     • Z okazji „Światowego Dnia Pierwszej Pomocy” przypadającego w drugą sobotę miesiąca oraz w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” gościliśmy w murach szkoły Zespół Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Dzień ten ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża Czerwonego Półksiężyca,  jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie
      (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, w tym przypadku np. złamań, urazów czy drobnych poparzeń.

      Podczas spotkanie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą ratowników w terenie
      w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanych. Dowiedzieli się o podstawowych czynnościach, które powinni podejmować świadkowie zdarzenia wobec osób poszkodowanych, przy zachowaniu właściwej względem siebie oceny bezpieczeństwa. Uczniowie praktycznie mogli sprawdzić się i ocenić swoje możliwości podczas wykonania podstawowych czynności ratowniczych – pozycja boczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W sposób szczegółowy zapoznani zostali z wyposażeniem karetki pogotowia m. in. defibrylatorem przenośnym, który zarazem w swojej funkcji jest również urządzeniem EKG, Lukasem – urządzeniem do kompresji klatki piersiowej, z wyposażeniem plecaka ratowniczego, walizką reanimacyjną. Mieli również możliwość z bliska zapoznać się
      z dodatkowym wyposażeniem ambulansu poprzez bezpośrednią wizytę w nim.

      Możliwość uczestniczenia w tego typu zajęciach ma na celu również dodatkowo wzmocnić naukę niesienia pomocy nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca.

     • .

     • 22.09.2021 odbyło się spotkanie przy udziale: Dyrektor WORD /wojewódzki ośrodek ruchu drogowego/ i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Tematem spotkania było" Kreowanie właściwych postaw podczas ruchu pieszych, podstawowe zasady poruszania się po drogach, w których udział wzięły klasy I.

       

     • BEZPIECZNE PIĄTKI

     • W dniach 08-09 września br. gościli w naszej szkole przedstawiciele Straży Miejskiej z Wałbrzycha. Spotkanie odbyło się w klasach 3, 4 i 5. Celem spotkania było zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w drodze do i z szkoły (w tym przepisów ruchu drogowego w stosunku do pieszych), unikania sytuacji kryzysowych, zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Jednak podstawowym celem prelekcji było przedstawienie algorytmów postępowania ratowniczego w stosunku do osób dorosłych, dzieci i niemowląt w sytuacji nagłego zagrożenia życia. Uczniowie klas mieli możliwość indywidualnego – praktycznego przećwiczenia na fantomach symulacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szczególną uwagę zwrócono słuchaczom na zachowanie własnego bezpieczeństwa w trakcie podejmowania działań ratowniczych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową zakładkę do książki ilustrującą w sposób obrazowy podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się w ramach prac zespołu ds. bezpieczeństwa oraz programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki”.

     • Konkurs historyczny KATYŃ

     •  

       

      Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i placówek oświatowo-wychowawczych w wieku 13-18 lat.

      Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar.

      Kalendarium konkursu:

      15.10.2021 r. - termin zgłaszania prac konkursowych;

      30.10.2021 r. - publikacja wyników konkursu;

      10.11.2021 r. - Konferencja Młodych Historyków połączona z uroczystością rozdania nagród.

      Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiemkatyn-pamietam.pl/

     • "Zrób dla innych coś dobrego - zbieraj nakrętki"

     •  

       

      W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy akcję ekologiczno - charytatywną "Zrób dla innych coś dobrego - zbieraj nakrętki".

      Jakie zbierać nakrętki?

      Wszystkie te, które są plastikowe (pozbawione tekturowych i metalowych elementów). Zbieramy zatem nakrętki z plastikowych butelek, po soku i nabiale w kartonie, po kosmetykach  czy kawie rozpuszczalnej. Nadają się także pojemniki po Kinder Niespodziankach.

      Nakrętki można przynieść do szkoły i wrzucić do pojemnika, który stoi obok sekretariatu.

      Zbierając nakrętki segregujemy odpady, ale przede wszystkim pomagamy potrzebującym.

      Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie.

      Koordynator akcji: Dorota Gasz

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych