• OMNIBUS ŚWIETLICY

     • W miesiącu październiku w świetlicy szkolnej odbyły się wybory OMNIBUSA ŚWIETLICY wśród klas I, II i III. Wzięły w nim udział wszystkie dzieci korzystające ze świetlicy, z podziałem na grupy wiekowe. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o reguły teleturnieju: ,,Jeden z dziesięciu". Uczniowie przed rozpoczęciem losowali miejsce. Osoba, która wylosowała miejsce nr 1 i udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, wyznaczała do odpowiedzi kolejną wybraną przez siebie osobę. W przypadku podania złej odpowiedzi uczestnik kończył grę. W ten sposób udało się wyłonić OMNIBUSÓW ŚWIETLICY. Wśród klas I tytuł ten zdobyła MAJA PTAK z klasy I c, wśród klas II - WIKTORIA RÓZGA z klasy IIa, a wśród klas III - KAJA DYKA z klasy III a. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Tak trzymać dziewczyny!!!!!!!!!

     • WIADOMOŚCI SPORTOWE !

     • Nasi młodzi sportowcy wzięli udział w zawodach w strzelaniu rangi wojewódzkiej, gdzie grupowo zajęli wysoką 9 lokatę w województwie. Indywidualnie najlepszy ze szkoły wśród chłopców okazał się Jakub Słysz, a wśród dziewcząt Zuzanna Znamiec. W strzelaniu rywalizowali również miedzy sobą nauczyciele z Dolnego Śląska i pani Ilona Radywoniuk (opiekunka grupy) zajęła II miejsce w województwie i wywalczyła srebrny medal w kategorii nauczycielek, a pan Maciej Baranowski również uzyskał wysoką IX lokatę wśród nauczycieli.

     • Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z UNICEF-em.

     • Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z UNICEF-em. Koordynatorem w placówce jest Agata Szczudlik.  Do tej pory braliśmy udział w następujących akcjach:

      1.Wszystkie kolory świata.

      2.Mali uczniowie idą do szkoły.

      3,Prawa dziecka a problemy współczesnego świata.

      4.Po pierwsze dziecko.

      5.Zawody dla AFRYKI.

      W tym roku 20 listopada przypada 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. Dlatego szkoła włączyła się w do akcji  "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEf-em"

     • Wycieczka klas I na Dzikowiec

     • Piękny jesienny dzień 28.10.2019 r. klasy pierwsze spędziły wędrując na górę Dzikowiec. Zdobyliśmy górę, weszliśmy na wieżę i podziwialiśmy niezwykłe widoki. Na dole, pod górą korzystaliśmy z uroków rozległych łąk zachęcających do biegania i zabaw ruchowych oraz z atrakcyjnego placu zabaw. To był udany radosny dzień spędzony na świeżym powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody.

     • Międzynarodowy projekt czytelnictwa.

     • Klasa 02 wraz z wychowawcą Panią Agatą bierze udział w Międzynarodowym projekcie czytelniczym czytając dodatkowo książki i wykonując zadania. Projekt trwa przez cały rok.

     • Koncert upamiętniający rocznicę śmierci gwiazdy polskiej piosenki – KORY JACKOWSKIEJ.

     • 26 października 2019 r., godz. 17.00

      W WOK-u na Piaskowej Górze odbył się koncert upamiętniający rocznicę śmierci gwiazdy polskiej piosenki – KORY JACKOWSKIEJ.

      W koncercie wystąpili finaliści wałbrzyskiej edycji MAM TALENT organizowanej na terenie Starej Kopalni.

              Uczestnicy koncertu wykonali piosenki z repertuaru Kory.

      W trakcie koncertu publiczność mogła obejrzeć fragmenty wywiadu – „Życie w piosence” - z Korą Jackowską, który przeprowadziła tegoroczna LAUREATKA NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE LITERATURY – Olga Tokarczuk.

      Wśród występujących była uczennica Naszej szkoły, MAJA KLASIK  z klasy 6 a, która była jedną z najmłodszych uczestniczek koncertu. Majka zaśpiewała, grając też na gitarze, piosenkę ANIOŁ. Majce akompaniował na gitarze tata.

      Majka, byłaś świetna. Żałujcie, że Was tam nie było!

     • „ROK MARKA EDELMANA – WALKA O HONOR I CZŁOWIECZEŃSTWO”.

     • 17 września 2019r.

      W ramach Festiwalu Nauki w Wałbrzychu w Naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „ROK MARKA EDELMANA – WALKA O HONOR I CZŁOWIECZEŃSTWO”.

      Warsztaty zostały przygotowane przez uczniów klasy 8 c: Amelię Baran, Kingę Paulińską, Julię Suchańską i Eryka Chmiela  pod kierunkiem nauczycielki historii, p. B.Pietruch.

      W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 7 i 8 PSP nr 6 w Wałbrzychu z nauczycielką historii, p. D. Kominko-Krej.

      Tematem warsztatów było życie i działalność Marka Edelmana: przed wojną, w czasie wojny i po wojnie; Marek Edelman jako jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, uczestnik powstania warszawskiego, lekarz kardiochirurg, działacz polityczny i społeczny, Polak pochodzenia żydowskiego.

      Nasi goście wysłuchali wykładu przygotowanego przez Naszą nauczycielkę i uczniów klasy 8 c, obejrzeli prezentacje multimedialne, gazetki.

      Po zapoznaniu się z postacią Marka Edelmana uczestnicy warsztatów rozwiązywali Quiz oraz układali z rozsypanki krzyżówkę, której hasło brzmiało: MAREK EDELMAN.

     • STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

     • Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendium przyznane zostało następującym uczniom:

      1. Krzysztof Sroka

      2. Julia Suchańska

      3. Maciej Janiszewski.

      Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągnięcia w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5 oraz byli laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych, z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy programowej.

      GRATULUJEMY !!!

       

     • Pokolenie FACEBOOKA

     • Dnia 07.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w warsztatach pn. "Pokolenie facebooka" organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu. Tematem zajęć w tym roku było hasło ”Autoprezentacja – czy JA to naprawdę JA”.

      W trakcie spotkania nasza grupa składająca się z 5 uczniów klasy V b sporządziła Portrety osób sobie bliskich.  W czasie warsztatów rozmawiano i omawiano tematy związane z autoprezentacją, rozumieniem i widzeniem siebie. Uczniowie wypowiadali się również na tematy związane z akceptacją w środowisku rówieśniczym – do czego są zdolni, aby taką akceptację uzyskać.

     • Spotkanie klas O i I w Bibliotece ...

     • Dnia 15.10.2019 r. odbyło się spotkanie w Bibliotece Miejskiej na Białym Kamieniu z autorka książki "Krasnoludki" - Melanią Kapelusz. W spotkaniu brały udział uczniowie klas: 02 i 1a wraz z wychowawcami. Dzieci na  spotkanie przyszły w pięknie przygotowanych kapeluszach. Pani Melania czytała dzieciom fragmenty książek, rozmawiała i odpowiadała na pytania zaciekawionych dzieci.

     • Akcja "Sadzimy drzewa"

     • Dnia 10 października br. w godz. 10.00 – 11.30 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji miejskiej „Sadzimy drzewa”.  Dzieci przygotowały plakaty poświęcone w/w zdarzeniu oraz obejrzeli film nt. „Rola drzew w przyrodzie”.  Posadzonych zostało 30 drzewek lip i sosen.

     • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

     • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

       

      1.

      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      2 września 2019 r.

      Podstawa prawna:

      - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

      2.

       

       Zimowa przerwa świąteczna

       

      23 - 31 grudnia 2019 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

      3.

       

       Ferie zimowe

       

      10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      4.

      Wiosenna przerwa świąteczna

       

      9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      5.

      Egzamin ósmoklasisty

       21-22-23 kwietnia 2020 roku

      https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

      Podstawa prawna:

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

      § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

       

      6.

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      26 czerwca 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      7.

      Ferie letnie

       

      27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

     • Lekcja biblioteczna pierwszoklasistów

     • W październiku klasy I wzięły udział w zajęciach w bibliotece dzielnicowej. Poznały kulisy pracy biblioteki, rodzaje książek, sposoby ich oznaczania, przechowywania i wypożyczania. Była też okazja do wspólnego czytania. Dzieci poznały niezwykłą "Bajkę o kropce" z mądrym przesłaniem. Wzięły również udział w warsztatach plastycznych nawiązujących do Światowego Dnia Kropki. Już czekamy na następne zajęcia.

     • MŁODZI CYFROWI – warsztaty tworzenia gier w aplikacji ActionTrack

     • Nasi uczniowie wzięli udział w sobotnich warsztatach tworzenia gier w aplikacji ActionTrack organizowanych przez PiMBP „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu Filii nr 7.

      Było to spotkanie organizacyjne, chłocy poznali czytelnicze gry mobilne w tej aplikacji, zagrali
      w „Dziwne kaczątko”  - nasz uczeń Marek Jandura zdobył największą liczbę punktów. Młodzież poznała też gry planszowe „Tajemniczy Wałbrzych” i Talisman – Magia i miecz. Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach, na których będą tworzyć czytelniczą grę mobilną dla dzieci z Wałbrzycha i okolic rozegraną z okazji Dnia Dziecka.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych