• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • KONCERT PATRIOTYCZNY

     • 2 marca 2020 r. (poniedziałek) uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w koncercie patriotycznym -  w tym roku - pt. "Mali bohaterowie. Nasze serduszka Tobie, Polsko". Koncert odbył się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie - Zdroju.

      W miniaturze scenicznej -"Janko Muzykant" wystąpili: Klara Tabaka, Karol Juszczyk, Maciej Janiszewski  i Wojciech Sokołowski.

      Gościnnie wystąpiła mama Klary - Pani Alicja Tabaka.

      We wzruszającej miniaturze scenicznej dotyczącej relacji rodzinnych we współczesnym świecie wystąpili Karol Juszczyk z mamą -Panią Małgorzatą Juszczyk.

      Gratuluję mamom i moim uczniom udanego występu na scenie. Bardzo dziękuję za współpracę.

      Polonistka Iwona Bryl-Pasek

     • Fundusz Toyoty - X edycja. PIERWSZE miejsce MY !!!

     • 28 lutego 2020 o godzinie 13.00 w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami X edycji konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat".

      I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Wałbrzych. Tytuł projektu - Bezpieczne Aktywne Przejście dla Pieszych. Dotacja - 20.000 zł

     • BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

     • Klasa 02 wraz z wychowawcą odwiedziły miejską bibliotekę pod Atlantami.Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak naprawia się książki, same również  robiły notesy. Odwiedziły dział dziecięcy i dział dla osób niewidzących. Było nam bardzo miło.

     • KORONAWIRUS

     • Osoby powracające z północnych Włoch

      Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:- codziennie mierzyć temperaturę ciała- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

      Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

      Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

     • Dzień Otwarty Szkoły 18 marca 2020 r.

     •  

       

      Dzień Otwarty Szkoły

      18 marca 2020 r. godz. 16:30

      Proponujemy zwiedzanie szkoły, bezpośredni kontakt z pracownikami, kadrą pedagogiczną i członkami Rady Rodziców.

       

      Zapewniamy wiele atrakcji.

      Wszelkich informacji udzielimy:

      • podczas Dnia Otwartego Szkoły;
      • w sekretariacie szkoły  - poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30;
      • telefonicznie:  74-847-09-89;
      • istnieje możliwość zwiedzania szkoły codziennie w godz. 12:00-16:00.

       

      Rodzicu:

       

      "PRZYJDŹ  -  ZOBACZ - ZDECYDUJ"

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS III

     • Dnia 31 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział 11 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", podobnie jak w przypadku klas I i II. 

      1 miejsce i złoty medal zdobył JAKUB WŁODARSKI

      2 miejsce i medal srebrny zdobyła ZUZANNA MATYJASIK

      3 miejsce i medal brązowy zdobył FILIP DRZEWIECKI.

      Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszyscy wyżej wymienieni medaliści są uczniami jednej i tej samej klasy, czyli III b.

      Wielkie gratulacje!!!!!!!!!!!!

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS II

     • Dnia 24 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas drugich. Wzięło w nim udział 16 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", to znaczy, że wygrana osoba z danej pary graczy przechodziła do dalszego etapu i grała z osobą wygraną z kolejnej pary.  

         1 miejsce i złoty medal zdobył uczeń klasy II a - FILIP SIDOR

          2 miejsce i medal srebrny zdobył uczeń klasy II b - IGOR BASIŃSKI

          3 miejsce i brązowy medal zdobyła ZUZANNA ROSZAK z klasy II a.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!!!!!!

     • TURNIEJ WARCABOWY KLAS I

     • Dnia 28 stycznia 2020 roku odbył się świetlicowy turniej warcabowy dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim udział 16 osób. Uczniowie grali ze sobą ,,metodą drabinkową", podobnie jak w przypadku klas II. 

      1 miejsce i złoty medal zdobył uczeń klasy I c - JAKUB OLEJNICZAK

      2 miejsce i medal srebrny zdobył również uczeń kl. I c - DAWID WŁODARSKI

      3 miejsce i medal brązowy zdobył uczeń kl. I b - JAKUB DUDEK.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!!!!!!!

     • ,,Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena"

     • W miesiącu styczniu w świetlicy został ogłoszony konkurs plastyczny pt.: ,,Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena". Prace mogły być wykonane techniką dowolną. Każdą z prac oznaczono numerem ( od 1 do 10 ), a głosowali na nie: p. dyrektor I. Mazurek, p. wicedyrektor K.Baczyńska oraz wychowawcy klas I - III. Najładniejszą pracą, która skradła serca nauczycieli i zdobyła najwięcej głosów, okazała się praca z nr 6. Wykonała ją uczennica klasy II b: Klaudia Pielaszek. Na drugim miejscu znalazła się praca Julii Wąsiel z kl. II a ( nr 8 ), a na trzecim - praca Kai Dyki z kl. III a ( nr 4 ). Uczniom dziękujemy za udział, a laureatkom trzech pierwszych miejsc serdecznie gratulujemy!!!!!!!   

     • ZESPÓŁ PROJEKTOWY LITERACKIEJ GRY MOBILNEJ

     • Marek Jandura i Tomek Kujawa  uczniowie klasy 6b naszej szkoły zostali wybrani przez bibliotekarzy PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Filii nr 7do zespołu projektowego opracowującego literacką grę mobilną w aplikacji Action Track. Tytuł roboczy gry „Alicja w krainie Narnii”. Premiera gry 1 czerwca br.

     • EDUKACJA GLOBALNA

     • Uczniowie klas 6,7 i 8 wzięli udział w rozgrywkach edukacyjnych gier wielkoformatowych wypożyczonych z Wypożyczalni Gier Edukacyjnych PAH "Wodne wyzwania" i Reporterzy i reporterki na globalnym Południu". Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę w niekonwencjonalny sposób uświadamiając sobie, że każda ich jednostkowa decyzja ma wpływ na drugiego człowieka mieszkającego tuż obok i na odległym kontynencie, z jakimi problemami borykają się afrykańskie społeczeństwa, jak cennym dobrem jest woda i jak często nie uświadamiamy sobie jej marnotrawstwa. Jak zwykłymi czynnościami, niewłaściwymi decyzjami dnia codziennego przyczyniamy się do zanieczyszczenia środowiska.

     • JARMARK BOŻONARODZENIOWY

     • Rynek wałbrzyski:

      13.12.2019

      12.00 - Otwarcie Jarmarku

      12.20 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 12.30 - Animacje Kamayu

      12.45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

      12.55 - Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1

      13.05 - Animacje Kamayu

      13.35 - PSP nr 15 im. Jana Kochanowskiego 13.40 - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 13.50 - Animacje Kamayu 14.00 - PSP nr 28 im. Jana Pawła II 14.10 - PSP nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza 14.20 - Animacje Kamayu 14.40 - PSP nr 37 im. Stanisława Staszica 14.50 - PSP nr 2 im. Orła Białego - klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu 15.00 - PSP nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego 15.10 - II LO im. Hugona Kołłątaja 15.20 - ZS nr 7 15.30 - Rozstrzygnięcie Konkursu zorganizowanego przez Urząd Miejski.

      Konkurs na Wykonanie Ozdoby Świątecznej: Anioła lub Szopki w 3

      kategoriach: indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

      16.00 - Rozświetlenie choinki

      16.20 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej "Azymut"

      16.45 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna

       

      14.12.2019

      14.00 - Powitanie przybyłych na wałbrzyski Rynek 14.10 – Przedszkole Samorządowe Integracyjne nr 17 im. J. Brzechwy 14.20 - Przedszkole Samorządowe nr 4

      14.25 - Przedszkole Niepubliczne „Małgosia” z oddziałami integracyjnym 14.30 - Przedszkole Samorządowe nr 14

      14.45 - Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego MOPS

      14.55 - PSP 26 z Oddziałami integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 15.00 - Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury "Anioły - muśnięcie skrzydeł”

      15.10 - PSP nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów 15.20 - Zespół taneczny HINTA – koreański POP

      15.25 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Eureka”

      15.45 - Schola parafialna ze Starych Bogaczowic 16.00 - Pokaz ognia Grupa Ognia IMPULS – poza sceną

      16.15 - Zespół Pieśni i Tańca WAŁBRZYCH grupa dziecięca Perełki

      16.35 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna

       

      15.12.2019

      14.00 - Powitanie przybyłych na Rynek wałbrzyski 14.10 - Występy uczestników Wałbrzych ma talent 15.00 - Świąteczne piosenki w wykonaniu Bożeny Oleszkiewicz 15.30 - Loża Trubadurów Górskich + zespół ukraiński 16.30 - Angelo Ciureja i Zespól Cygański Romano Drom 17.00 - Kolędy, piosenki świąteczne - muzyka mechaniczna.

     •  „Grudzień ’81 – lekcja historii, której nigdy nie zapomnimy”

     • Konkurs międzyszkolny dotyczący wydarzeń grudnia 1981r. pn.: „Grudzień ’81 – lekcja historii, której nigdy nie zapomnimy”, związanych z wprowadzeniem Stanu Wojennego w Polsce. W konkursie uczestniczyć będą zespoły trzyosobowe z każdej szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie miasta Wałbrzych.

      W ramach konkursu zostanie przeprowadzony: konkurs wiedzy merytorycznej oraz konkurs sprawnościowy. Każdy zespół trzyosobowy musi uczestniczyć w obydwu działaniach.

      Organizator: SUDECKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE

      Współorganizator:  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU

      Dofinansowanie: FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

      Patronat honorowy: IRENEUSZ ZYSKA POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

     • SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY KSZTAŁCĄ

     • SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY KSZTAŁCĄ

       

      W tym roku odbył się szereg konkursów tematycznie związanych z Noblistami : prezentacje multimedialne przygotowane przez Panią Ewę Bochynek – pracownika Biblioteki Pedagogicznej, test wiedzy ,konkurs plastyczny pt: „ Portret Noblistów Polskich”  zorganizowany przez Panią Iwonę Bryl – Pasek przy współudziale Pani Edyty Suchańskiej i Pani Bogumiły Pietruch.                                                               

      W listopadzie uczniowie pisali dyktando pod hasłem: Co każdy uczeń o Nagrodzie Nobla wiedzieć powinien?

      MISTRZEM ORTOGRAFII ZOSTAŁY:  uczennice klasy VIIIc :

      Amelia Baran, Julia Suchańska.

      2 grudnia uczniowie klas IV – VIII się  recytowali wiersze W. Szymborskiej oraz  Cz. Miłosza.

      Uczniowie zostali ocenieni w dwóch grupach wiekowych:

       Klasy IV- VI

      I miejsce – Krystyna Zych

      II miejsce – Alicja Żukrowska

      III miejsce – Paulina Kościuk

      Klasy VII - VIII

      I miejsce – Roksana Batorska

      II miejsce – Anna Boniecka

      III miejsce – Julia Wawrzyniak

       

      SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM                                                                       I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

       

     • "Doktor Korczak"

     • Dnia 26 listopada w klasie 4 a odbyła się prezentacja pt. Doktor Korczak i jego przesłanie w książce „Pamiętnik Blumki”.

      Prezentację przygotowała Pani kierownik Biblioteki Pedagogicznej Ewa Bochynek, z którą nasza szkoła współpracuje, a uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych działaniach.

      Tym razem czwartoklasiści pokazywali na prezentacji bohaterów książki, odgadywali zagadki i odpowiadali na pytania w trakcie prezentowania praw dziecka.

     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     • Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF w Wałbrzychu 20 listopada 2019r.

      PSP nr 2 im. Orła Białego bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa-30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach,  dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, która zorganizowała w ramach tego dnia „niebieski marsz” ulicami dzielnicy Biały Kamień, wystawę prac dotycząca praw dzieci, ulotki dla dorosłych o prawach dzieci, liczne prelekcje.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych