• DZIEŃ DZIECKA

     • Dzisiaj święto wszystkich dzieci - to szczególny dla Was dzień. Miejcie uśmiechnięte buźki. Bawcie się wesoło, bo czas zabawy dziś panuje i beztroska króluje.

       

      Wszystkiego najlepszego życzy Dyrekcja, Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły."

       

       

       

     • ZWYCIĘZCY POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Z WAMI BEZPIECZNIE”

     • Znamy już laureatów powiatowego konkursu literacko - plastycznego pt „ Z Wami bezpiecznie". Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, które nadesłały prace konkursowe. Poniżej prezentujemy zwycięzców konkursu:

      Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

      Kategoria plastyczna:

      I nagroda DEMARCUS BIAŁEK, PSP Z OI NR 26 W WAŁBRZYCHU

      II nagroda AMELIA BARAN, PSP NR 2 W WAŁBRZYCHU

      III nagroda TOMASZ LISOWSKI, PSP Z OI NR 26 W WAŁBRZYCHU

      Kategoria literacka:

      I nagroda MATEUSZ GRZESIK, PSP NR 15 W WAŁBRZYCHU ZA HASŁO-SLOGAN:

       

      "KORONAWIRUS SPOTYKA - NIE MA LEPSZEGO MAGIKA NAD WAŁBRZYSKIEGO MEDYKA"

       

      WYRÓŻNIENIE otrzymuje: 

      MARZENA KOŁOTA Z GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  W CZARNYM BORZE

      Przy ocenie prac brano pod uwagę: Zgodność pracy z regulaminem konkursu i tematyką, samodzielność w wykonaniu pracy oraz walory plastyczne i estetyczne.

      Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu.

     • POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Z WAMI BEZPIECZNIE”

     • REGULAMIN KONKURSU

      Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.


      Cele konkursu:

      • wsparcie i podziękowanie wałbrzyskim służbom medycznym – ludziom, którzy codziennie walczą z epidemią koronawirusa na pierwszej linii,

      • kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych,

      • aktywne spędzanie czasu wolnego w domu,

      • pobudzenie i kształtowanie wyobraźni i kreatywności,

      • rozwijanie wyobraźni i doskonalenie umiejętności literackich,

      • zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,

      • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych,

      Zasady uczestnictwa:

      1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego.

      2. Konkurs składa się z dwóch części:

      a) literackiej - polegającej na wykonaniu hasła – sloganu,

      b) plastycznej - polegającej na wykonaniu rysunku - plakatu.


      3. Wytyczne dotyczące ułożenia hasła - sloganu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      • maksymalnie 10 wyrazów (w tym spójniki),

      • praca autorska, wcześniej nie rozpowszechniona (tekst własny).

      4. Wytyczne dotyczące wykonania rysunku - plakatu promującego służbę zdrowia:

      • prace należy wykonać w formacie A3 lub większym, dowolną techniką plastyczną,

      • praca plastyczna nie może być wykonana w formie przestrzennej,

      • preferowane „żywe”, naturalne kolory

      • nieumieszczanie na pracy napisów, haseł i reklam.

      5. Prace uczestników będzie oceniać powołana komisja konkursowa według następujących kryteriów:

      • bezpośredniego związku z tematem,

      • przedstawienia treści najlepiej i w sposób najbardziej oddający sytuację walki służby zdrowia z koronawirusem,

      • czytelności przekazu pracy,

      • sposobu rzeczywistego oddania panującej sytuacji,

      • oryginalności oraz pomysłowości w ujęciu tematu.

      6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 hasło - slogan i wykonać 1 rysunek - plakat.

      7. Wykonane prace konkursowe: ułożone hasło - slogan lub sfotografowany rysunek -plakat (w formie załącznika) należy przesłać na adres szkoły: psp2walbrzych@wp.pl z hasłem „COVID-19” w temacie wiadomości.

      8. Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć w formie skanu lub zdjęcia metryczkę (Zał. 1) oraz zgodę (Zał. 2). W przypadku pracy literackiej metryczka jest bezpośrednio powiązana ze zgłoszonym hasłem - sloganem (wyznaczone miejsce do wpisania treści).

      9. Termin przesyłania prac - do 22.05.2020 r.

      10. Prace konkursowe należy zachować w oryginalne w celu późniejszego przekazania do organizatora. O terminie przekazania uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

      11. Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na:

      a) przetwarzanie danych osobowych

      b) przeniesienie praw autorskich i własności.

      Jest również oświadczeniem o:

      a) samodzielnym autorskim wykonaniu zgłoszonej do konkursu pracy,

      b) nienaruszalności praw osób trzecich, o obowiązujących normach prawnych, a także o braku wcześniejszego rozpowszechniania.

      12. Dla zwycięzców konkursu (3 najlepszych prac - oddzielnie dla części literackiej i plastycznej każdej z kategorii wiekowej) przewidziane są nagrody rzeczowe.

      13. Zgłoszone na konkurs prace konkursowe przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi.

      14. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych, m.in.: na stronie internetowej organizatora, w mediach społecznościowych, plakatach, na organizowanych wystawach.

      Zal._1-2.doc

      Zal._1-2.pdf​​​​​​​


      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

      Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu
     • KONKURS „Z WAMI BEZPIECZNIE” DLA UCZNIÓW DWÓJECZKI

     • REGULAMIN KONKURSU

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu ogłasza wewnątrzszkolny konkurs pn.:

      „Z WAMI  BEZPIECZNIE”

       

      mający na celu wsparcie i podziękowanie całej wałbrzyskiej służbie zdrowia za dotychczasową walkę z koronawirusem.

      1.    Konkurs składa się z dwóch części:

      a)    literackiej - polegającej na wykonaniu hasła - sloganu

      b)    plastycznej - polegającej na wykonaniu rysunku - plakatu.

      2.    Wytyczne dotyczące ułożenia hasła - sloganu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      -      maksymalnie 10 wyrazów (w tym spójniki)

      -      praca autorska (tekst własny).

      3.    Wytyczne dotyczące wykonania rysunku - plakatu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      -      praca plastyczna nie może być wykonana w formie przestrzennej

      -      preferowane „żywe”, naturalne kolory

      -      nieumieszczanie na pracy napisów, haseł i reklam.

      4.    Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

      -      bezpośredniego związku z tematem

      -      sposobu rzeczywistego oddania panującej sytuacji

      -      oryginalności oraz pomysłowości.

      5.    Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu.

      6.    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 hasło - slogan i wykonać 1 rysunek - plakat.

      7.  Wykonane prace konkursowe: ułożone hasło - slogan lub sfotografowany rysunek - plakat (w formie załącznika o maksymalnie dużej rozdzielczości) należy przesłać na mobiDziennik do Pani Anity Politowicz - wicedyrektora szkoły z hasłem „COVID-19” w temacie wiadomości. Przesłania, a tym samym zgłoszenia prac konkursowych dokonuje rodzic ucznia. Prace należy zachować w celu późniejszego przekazania do szkoły. O terminie przekazania rodzice zostaną poinformowani indywidualnie na mobiDzienniku.

      8.    Termin przesyłania prac - do 15.05.2020.

      9.    Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na:

      a)    przetwarzanie danych osobowych

      b)    przeniesienie praw autorskich.

      Jest również oświadczeniem o:

      a)   samodzielnym autorskim wykonaniu zgłoszonej do konkursu pracy

      b)  nienaruszalności praw osób trzecich, o obowiązujących normach prawnych, a także o braku wcześniejszego rozpowszechniania.

      10.  Dla zwycięzców konkursu (3 najlepszych prac - oddzielnie dla części literackiej i plastycznej) przewidziane są nagrody.

      11.  Najlepsze hasło - slogan i najlepszy rysunek - plakat umieszczone zostaną na okolicznościowym banerze, który powieszony zostanie na terenie zewnętrznym szkoły.

       

     • WYNIKI KONKURSU !!!

     •  

      KOCHANI OTO WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ I ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

      W KLASACH I-III:

       

      I miejsce: Alicja Szyda kl. 1b

      II miejsce: Mieszko Woźniak kl. 1c

      III miejsce: Łatczak Kornelia kl. 1a

       

      I miejsce: Lena Obuchowicz kl. 3b

      II miejsce: Kaja Dyka kl. 3a

      III miejsce: Weronika Matoga kl. 3a

       

                                                             GRATULUJEMY !!!

      I MIEJSCE

      II MIEJSCE

      III MIEJSCE

     • NASZA DWÓJECZKA

     • Drodzy Rodzice!

      Dzień Otwarty w naszej szkole został odwołany w związku z pandemią koronawirusa, a przed Wami

      wybór szkoły Waszego dziecka.

      Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który być może ułatwi Państwu podjęcie decyzji: 

      - Prezentacją multimedialną – „Nasza Dwójeczka” - KLIKNIJ

      - Wirtualny spacer po szkole – „Okiem absolwentów” - PONIŻEJ

      Zachęcamy do wyboru naszej Szkoły.

     • NABÓR 2020/2021 do klasy PIERWSZEJ

     •  

      NABÓR 2020/2021 do klasy I

      w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

      W związku ze zbliżającym się postępowaniem rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, informuję, że w celu ograniczenia niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem COVID19 w/w

      • rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej

      • Ponadto potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia następować będzie telefonicznie poprzez złożenie ustnej deklaracji.

      Wnioski znajdują się w systemie NABO, informujemy rodziców, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju  w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie poprzez system NABO bez konieczności składania wniosków w wersjach papierowych.

      Najważniejsze informacje dotyczące  postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021

      • Od 30 marca do 17 kwietnia 2020 r. rejestracja wniosków w systemie NABO , rodzice nie dostarczają do placówki wydrukowanych wniosków.

      Link do strony:

      http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2/szkoly-podstawowe-4/logowanie-2.html

      • Od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2020 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej- tylko wersja elektroniczna, rodzice nie dostarczają do placówki wydrukowanych wniosków.

      • Od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. obliczanie rekrutacji w systemie NABO.

      • 30 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

      • Od 30 kwietnia do 14 maja 2020 r. potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do I klasy- rodzic telefonicznie potwierdza wolę- złożenie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego czy dziecko będzie uczęszczać do danej placówki.

      • 14 maj 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     •  

      Drodzy uczniowie i rodzice uczniów klas VIII

      Proponuję dla chętnych PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w warunkach domowych

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

       

      Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      ·      30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

      ·       31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

      ·       1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      Informacja jest opublikowana również nastronie www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

       

     • NABÓR 2020/2021 do oddziału przedszkolnego

     •  

      NABÓR 2020/2021 do oddziału przedszkolnego

      przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

      W związku ze zbliżającym się postępowaniem rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, informuję, że w celu ograniczenia niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem COVID19 w/w

      • rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej,

      • Ponadto potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia następować będzie telefonicznie poprzez złożenie ustnej deklaracji.

      Wnioski znajdują się w systemie NABO, informujemy rodziców, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie poprzez system NABO bez konieczności składania wniosków w wersjach papierowych.

      Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021

      • Od 23 marca do 05 kwietnia 2020 r. rejestracja wniosków w systemie NABO , rodzice nie dostarczają do placówki wydrukowanych wniosków.

      Link do strony:

      http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2/przedszkola-3/logowanie.html

      • Od 06 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego- tylko wersja elektroniczna, rodzice nie dostarczają do placówki wydrukowanych wniosków.

      • Od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2020 r. obliczanie rekrutacji w systemie NABO.

      • 20 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

      • Od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r. potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego- rodzic telefonicznie potwierdza wolę, czy dziecko będzie uczęszczać do danej placówki.

      • 27 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

     • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

     •  

      Dyrekcja szkoły informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną psycholog szkolny, Pani Dorota Zimoch-Gusarow udziela wsparcia psychologicznego on-line (mobiDziennik) osobom, które tego potrzebują.

      Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznej poprzez kontakt z sekretariatem szkoły – 74 847 09 89 – w godz. 8:00 – 14:30.

     • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

     • Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

      Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

      1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:a. osobom w podeszłym wieku,b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

      Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

      2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

      3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

      4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

      Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

      Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

      Warszawa, 12 marca 2020 r.

     • 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone

     • Szanowni Państwo

      Zgodnie z zaleceniem Departamentu Informacji Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone.

      W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę (zgodnie z planem lekcji) w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniom, którym rodzice na ten czas nie mogą zapewnić opieki w domu.

      Proszę rodziców dzieci, które pojawią się w tych dniach w szkole  o informację zwrotną o potrzebie zapewnienia opieki.

      Jest to czas na zorganizowanie opieki domowej dzieciom od poniedziałku 16 marca b.r.

      W okresie od 16 do 25 marca szkoła jest całkowicie  zamknięta - nie będą się odbywać żadne zajęcia dla uczniów. Proszę jednak o zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi osobami, unikać przebywania w miejscach publicznych (m.in. Galeria, Centra Handlowe, komunikacja miejska).

      Zebrania z rodzicami z marcu są bezwzględnie odwołane.

      O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem mobi dziennika.

      Pozdrawiam Dyrekcja Szkoły.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych