• STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

     • Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendium przyznane zostało następującym uczniom:

      1. Krzysztof Sroka

      2. Julia Suchańska

      3. Maciej Janiszewski.

      Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągnięcia w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5 oraz byli laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych, z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy programowej.

      GRATULUJEMY !!!

       

     • Pokolenie FACEBOOKA

     • Dnia 07.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w warsztatach pn. "Pokolenie facebooka" organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu. Tematem zajęć w tym roku było hasło ”Autoprezentacja – czy JA to naprawdę JA”.

      W trakcie spotkania nasza grupa składająca się z 5 uczniów klasy V b sporządziła Portrety osób sobie bliskich.  W czasie warsztatów rozmawiano i omawiano tematy związane z autoprezentacją, rozumieniem i widzeniem siebie. Uczniowie wypowiadali się również na tematy związane z akceptacją w środowisku rówieśniczym – do czego są zdolni, aby taką akceptację uzyskać.

     • Spotkanie klas O i I w Bibliotece ...

     • Dnia 15.10.2019 r. odbyło się spotkanie w Bibliotece Miejskiej na Białym Kamieniu z autorka książki "Krasnoludki" - Melanią Kapelusz. W spotkaniu brały udział uczniowie klas: 02 i 1a wraz z wychowawcami. Dzieci na  spotkanie przyszły w pięknie przygotowanych kapeluszach. Pani Melania czytała dzieciom fragmenty książek, rozmawiała i odpowiadała na pytania zaciekawionych dzieci.

     • Akcja "Sadzimy drzewa"

     • Dnia 10 października br. w godz. 10.00 – 11.30 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji miejskiej „Sadzimy drzewa”.  Dzieci przygotowały plakaty poświęcone w/w zdarzeniu oraz obejrzeli film nt. „Rola drzew w przyrodzie”.  Posadzonych zostało 30 drzewek lip i sosen.

     • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

     • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

       

      1.

      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      2 września 2019 r.

      Podstawa prawna:

      - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

      2.

       

       Zimowa przerwa świąteczna

       

      23 - 31 grudnia 2019 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

      3.

       

       Ferie zimowe

       

      10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      4.

      Wiosenna przerwa świąteczna

       

      9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      5.

      Egzamin ósmoklasisty

       21-22-23 kwietnia 2020 roku

      https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

      Podstawa prawna:

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

      § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

       

      6.

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      26 czerwca 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      7.

      Ferie letnie

       

      27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

       

     • Lekcja biblioteczna pierwszoklasistów

     • W październiku klasy I wzięły udział w zajęciach w bibliotece dzielnicowej. Poznały kulisy pracy biblioteki, rodzaje książek, sposoby ich oznaczania, przechowywania i wypożyczania. Była też okazja do wspólnego czytania. Dzieci poznały niezwykłą "Bajkę o kropce" z mądrym przesłaniem. Wzięły również udział w warsztatach plastycznych nawiązujących do Światowego Dnia Kropki. Już czekamy na następne zajęcia.

     • MŁODZI CYFROWI – warsztaty tworzenia gier w aplikacji ActionTrack

     • Nasi uczniowie wzięli udział w sobotnich warsztatach tworzenia gier w aplikacji ActionTrack organizowanych przez PiMBP „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu Filii nr 7.

      Było to spotkanie organizacyjne, chłocy poznali czytelnicze gry mobilne w tej aplikacji, zagrali
      w „Dziwne kaczątko”  - nasz uczeń Marek Jandura zdobył największą liczbę punktów. Młodzież poznała też gry planszowe „Tajemniczy Wałbrzych” i Talisman – Magia i miecz. Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach, na których będą tworzyć czytelniczą grę mobilną dla dzieci z Wałbrzycha i okolic rozegraną z okazji Dnia Dziecka.

     • Gimnastyka korekcyjna

     • Wtorki: od 13:40 do 14:25 , 14:25 do 15:10, 15:10 do 15:55

      Środy:  od 13:40 do 14:25 , 14:25 do 15:10, 15:10 do 15:55

      Piątki:   od 13:40 do 14:25 , 14:25 do 15:10, 15:10 do 15:55

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Dnia 2 września 2019r. o godzinie 9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

      Klasy "0" i I zbierają się na parterze na holu.

      Klasy od II do VIII zbierają się pod swoimi klasami.

     • Zebranie z rodzicami dla dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych i klas I na nowy rok szkolny 2019/2020

     • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu zaprasza na zebranie rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się  w dniu 09.07.2019 r. :

      ·        oddział przedszkolny o godz. 16:00

      ·        klasa I o godz. 17:00

      Zebranie odbędzie się w siedzibie placówki: ul. Melchiora Wańkowicza 13,  Wałbrzych.

      Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku
      do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, gdzie udzielimy wszelkich informacji lub prosimy o kontakt telefoniczny
      tel. 74 847 09 89.

     • Pasowanie na czytelnika

     • Dnia 5 kwietnia o godz. 10:00 odbyło się uroczyste pasowanie klas I na czytelnika.

      Uczniowie klas I bardzo ładnie odpowiadali na zagadki, które zadawała im starsza koleżanka Cornelia.

      Uczennica z klasy IVa Krysia (w oryginalnym stroju książki) zaakceptowała odpowiedzi uczniów.

      Pierwszaki pod opieką wychowawczyń przygotowały obrazki ilustrujące prośby książki. Prace stanowiły ciekawą dekorację apelu.

      Apel zakończył się składaniem przysięgi. Uczniowie z klasy IVa poczęstowali młodszych kolegów słodyczami, a pani bibliotekarka wręczyła wychowawczyniom zaproszenia do biblioteki i zakładki do książek.

      Serdeczne podziękowania dla Pani Doroty Kopciuch, naszej plastyczki, która ze starszymi klasami przygotowała zakładki dla małych czytelników.

      Apel przygotowała bibliotekarka Iwona Bryl-Pasek, a poprowadzili go uczniowie z klasy VIa i IVa. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie z klasy VIIc.

      Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i współpracę nauczycielom i uczniom.

      Bibliotekarka I. Bryl-Pasek

     • Strajk - informacja Dyrektora Szkoły

     • Witam.

      Potwierdzam informację, że od 8 kwietnia 2019 roku zostanie rozpoczęta akcja strajkowa do odwołania, a uczniowie będą mieli zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - zgodnie z planem zajęć.

      Jeśli Rodzic zadecyduje, że dziecko na czas akcji strajkowej, (mając zapewnioną opiekę) pozostanie w domu, proszę o poinformowanie wychowawcy klasy przez dziennik elektroniczny o tej nieobecności.

      Powyższa informacja będzie niezbędna do monitorowania nieobecności dziecka w szkole podczas akcji strajkowej.

      O wszelkich zmianach będę informowała na bieżąco.

      Pozdrawiam,

      Izabella Mazurek

     • POKOLENIE FACEBOOKA – NIE DLA MOWY NIENAWIŚCI -HEJTU

     • W dniu 20.03.2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach z cyklu POKOLENIE FACEBOOKA – NIE DLA MOWY NIENAWIŚCI -HEJTU, ktłóre odbyły się w PSP nr 6 w Wałbrzychu. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak widzą i rozumieją problem mowy nienawiści. Podczas warsztatów uczniowie sporządzili plakat, który miał przekaz dotyczący tego jak mowa nienawiści może wpływać na życie społeczne, na relacje interpersonalne oraz jakie są konsekwencje tzw. hejtu. Wykonane prace zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych”, która odbędzie się w październiku tego roku w Audytorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • psp2@walbrzych.edu.pl
   • 748470989
   • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych
   • Izabella Mazurek
   • Krystyna Baczyńska
   • Dorota Leksztan Monika Rajca
 • Galeria zdjęć

   brak danych