• ZWYCIĘZCY POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Z WAMI BEZPIECZNIE”

     • Znamy już laureatów powiatowego konkursu literacko - plastycznego pt „ Z Wami bezpiecznie". Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, które nadesłały prace konkursowe. Poniżej prezentujemy zwycięzców konkursu:

      Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

      Kategoria plastyczna:

      I nagroda DEMARCUS BIAŁEK, PSP Z OI NR 26 W WAŁBRZYCHU

      II nagroda AMELIA BARAN, PSP NR 2 W WAŁBRZYCHU

      III nagroda TOMASZ LISOWSKI, PSP Z OI NR 26 W WAŁBRZYCHU

      Kategoria literacka:

      I nagroda MATEUSZ GRZESIK, PSP NR 15 W WAŁBRZYCHU ZA HASŁO-SLOGAN:

       

      "KORONAWIRUS SPOTYKA - NIE MA LEPSZEGO MAGIKA NAD WAŁBRZYSKIEGO MEDYKA"

       

      WYRÓŻNIENIE otrzymuje: 

      MARZENA KOŁOTA Z GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  W CZARNYM BORZE

      Przy ocenie prac brano pod uwagę: Zgodność pracy z regulaminem konkursu i tematyką, samodzielność w wykonaniu pracy oraz walory plastyczne i estetyczne.

      Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu.

     • POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Z WAMI BEZPIECZNIE”

     • REGULAMIN KONKURSU

      Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.


      Cele konkursu:

      • wsparcie i podziękowanie wałbrzyskim służbom medycznym – ludziom, którzy codziennie walczą z epidemią koronawirusa na pierwszej linii,

      • kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych,

      • aktywne spędzanie czasu wolnego w domu,

      • pobudzenie i kształtowanie wyobraźni i kreatywności,

      • rozwijanie wyobraźni i doskonalenie umiejętności literackich,

      • zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,

      • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych,

      Zasady uczestnictwa:

      1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego.

      2. Konkurs składa się z dwóch części:

      a) literackiej - polegającej na wykonaniu hasła – sloganu,

      b) plastycznej - polegającej na wykonaniu rysunku - plakatu.


      3. Wytyczne dotyczące ułożenia hasła - sloganu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      • maksymalnie 10 wyrazów (w tym spójniki),

      • praca autorska, wcześniej nie rozpowszechniona (tekst własny).

      4. Wytyczne dotyczące wykonania rysunku - plakatu promującego służbę zdrowia:

      • prace należy wykonać w formacie A3 lub większym, dowolną techniką plastyczną,

      • praca plastyczna nie może być wykonana w formie przestrzennej,

      • preferowane „żywe”, naturalne kolory

      • nieumieszczanie na pracy napisów, haseł i reklam.

      5. Prace uczestników będzie oceniać powołana komisja konkursowa według następujących kryteriów:

      • bezpośredniego związku z tematem,

      • przedstawienia treści najlepiej i w sposób najbardziej oddający sytuację walki służby zdrowia z koronawirusem,

      • czytelności przekazu pracy,

      • sposobu rzeczywistego oddania panującej sytuacji,

      • oryginalności oraz pomysłowości w ujęciu tematu.

      6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 hasło - slogan i wykonać 1 rysunek - plakat.

      7. Wykonane prace konkursowe: ułożone hasło - slogan lub sfotografowany rysunek -plakat (w formie załącznika) należy przesłać na adres szkoły: psp2walbrzych@wp.pl z hasłem „COVID-19” w temacie wiadomości.

      8. Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć w formie skanu lub zdjęcia metryczkę (Zał. 1) oraz zgodę (Zał. 2). W przypadku pracy literackiej metryczka jest bezpośrednio powiązana ze zgłoszonym hasłem - sloganem (wyznaczone miejsce do wpisania treści).

      9. Termin przesyłania prac - do 22.05.2020 r.

      10. Prace konkursowe należy zachować w oryginalne w celu późniejszego przekazania do organizatora. O terminie przekazania uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

      11. Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na:

      a) przetwarzanie danych osobowych

      b) przeniesienie praw autorskich i własności.

      Jest również oświadczeniem o:

      a) samodzielnym autorskim wykonaniu zgłoszonej do konkursu pracy,

      b) nienaruszalności praw osób trzecich, o obowiązujących normach prawnych, a także o braku wcześniejszego rozpowszechniania.

      12. Dla zwycięzców konkursu (3 najlepszych prac - oddzielnie dla części literackiej i plastycznej każdej z kategorii wiekowej) przewidziane są nagrody rzeczowe.

      13. Zgłoszone na konkurs prace konkursowe przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi.

      14. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych, m.in.: na stronie internetowej organizatora, w mediach społecznościowych, plakatach, na organizowanych wystawach.

      Zal._1-2.doc

      Zal._1-2.pdf​​​​​​​


      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

      Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu
     • KONKURS „Z WAMI BEZPIECZNIE” DLA UCZNIÓW DWÓJECZKI

     • REGULAMIN KONKURSU

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu ogłasza wewnątrzszkolny konkurs pn.:

      „Z WAMI  BEZPIECZNIE”

       

      mający na celu wsparcie i podziękowanie całej wałbrzyskiej służbie zdrowia za dotychczasową walkę z koronawirusem.

      1.    Konkurs składa się z dwóch części:

      a)    literackiej - polegającej na wykonaniu hasła - sloganu

      b)    plastycznej - polegającej na wykonaniu rysunku - plakatu.

      2.    Wytyczne dotyczące ułożenia hasła - sloganu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      -      maksymalnie 10 wyrazów (w tym spójniki)

      -      praca autorska (tekst własny).

      3.    Wytyczne dotyczące wykonania rysunku - plakatu promującego wałbrzyską służbę zdrowia:

      -      praca plastyczna nie może być wykonana w formie przestrzennej

      -      preferowane „żywe”, naturalne kolory

      -      nieumieszczanie na pracy napisów, haseł i reklam.

      4.    Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

      -      bezpośredniego związku z tematem

      -      sposobu rzeczywistego oddania panującej sytuacji

      -      oryginalności oraz pomysłowości.

      5.    Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu.

      6.    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 hasło - slogan i wykonać 1 rysunek - plakat.

      7.  Wykonane prace konkursowe: ułożone hasło - slogan lub sfotografowany rysunek - plakat (w formie załącznika o maksymalnie dużej rozdzielczości) należy przesłać na mobiDziennik do Pani Anity Politowicz - wicedyrektora szkoły z hasłem „COVID-19” w temacie wiadomości. Przesłania, a tym samym zgłoszenia prac konkursowych dokonuje rodzic ucznia. Prace należy zachować w celu późniejszego przekazania do szkoły. O terminie przekazania rodzice zostaną poinformowani indywidualnie na mobiDzienniku.

      8.    Termin przesyłania prac - do 15.05.2020.

      9.    Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na:

      a)    przetwarzanie danych osobowych

      b)    przeniesienie praw autorskich.

      Jest również oświadczeniem o:

      a)   samodzielnym autorskim wykonaniu zgłoszonej do konkursu pracy

      b)  nienaruszalności praw osób trzecich, o obowiązujących normach prawnych, a także o braku wcześniejszego rozpowszechniania.

      10.  Dla zwycięzców konkursu (3 najlepszych prac - oddzielnie dla części literackiej i plastycznej) przewidziane są nagrody.

      11.  Najlepsze hasło - slogan i najlepszy rysunek - plakat umieszczone zostaną na okolicznościowym banerze, który powieszony zostanie na terenie zewnętrznym szkoły.

       

   • Kontakty

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
    • psp2@walbrzych.edu.pl
    • psp2@walbrzych.edu.pl
    • 748470989
    • ul. Wańkowicza 13 58-304 Wałbrzych Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych